Adatvédelmi Információk​

Arrow Electronics, Inc. Adatvédelmi Szabályzat
hatálybalépés dátuma: 2016. szeptember 30.
 
Bevezetés
A jelen Adatvédelmi szabályzat meghatározza, hogy az Arrow Electronics, Inc. („Arrow“, „mi“, „mienk“, „minket“) hogyan gyűjti, használja és osztja meg az Önre vonatkozó adatokat azokon a honlapjain vagy általa működtetett mobil alkalmazásain, melyekről Ön hozzáfér a jelen Adatvédelmi szabályzathoz, továbbá közösségi média oldalain („Közösségi média oldalaink“), valamint az általunk küldött e-mail üzenetekben, amelyekben hivatkozás útján elérhető a jelen Adatvédelmi szabályzat (a honlapjaink és a közösségi média oldalaink együttesen mint „Szolgáltatások“).
A jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik az offline, vagy a Szolgáltatásainkon kívül másképp végzett adatgyűjtési tevékenységeinkre (kivéve, ha az alábbiak másképp határozzák meg az adatgyűjtés idején). A Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a Felhasználási feltételeket. A jelen Adatvédelmi szabályzat elfogadásával elfogadja a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott adatgyűjtési, felhasználási és közzétételi gyakorlatunkat és más tevékenységeinket. Amennyiben nem fogadja el feltételeinket és nem járul hozzá azokhoz, ne használja tovább Szolgáltatásainkat, és távolítsa el a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó letöltéseket és alkalmazásokat. Adatvédelmi szabályzatunkat itt tekintheti meg: https://www.arrow.com/en/legal/privacy-policy
 
„Személyes adat”: olyan valós, vagy nem valós információ, amellyel (önmagában vagy más adatokkal összevetve) Ön azonosítható, ide tartoznak a következők:
 • Név
 • E-mail cím
 • Postai cím (ideértve a számlázási és szállítási cím)et
 • Földrajzi helyzetre vonatkozó információ
 • Telefonszám
 • Faxszám
 • Banki információ és hitellel kapcsolatos hivatkozások (ha van ilyen)
 • Arrow fiók száma
 • Hitelkártya vagy betéti kártya száma 

1. A JELEN ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI
Fenntartjuk a jogot a jelen Adatvédelmi szabályzat bármikor történő módosítására. Bármilyen módosítás akkor lép hatályba, amikor a módosított Adatvédelmi szabályzat a honlapon megjelenik. Az érvényes jogszabályok alapján, amennyiben Ön folytatja a Szolgáltatások használatát, azzal elfogadja a módosított adatvédelmi szabályzatot. Lényeges változások esetén további értesítést küldhetünk e-mail címére.

2. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ADATOKAT?
Az Ön által megadott információk Gyűjthetjük az Ön által a Szolgáltatásokon keresztül közvetlenül megadott személyes adatokat. Például akkor is gyűjthetjük személyes adatait, amikor Szolgáltatásainkat használja, vagy azokra regisztrál, feliratkozik értesítéseinkre, Szolgáltatásainkról véleményt nyilvánít, részt vesz promóciós tevékenységeinkben, állásra jelentkezik, a Szolgáltatásokon keresztül velünk kommunikál, vagy az eszközére telepített alkalmazást használja. Megadhat önként bizonyos más adatokat – köztük személyes adatokat – a Szolgáltatások kapcsán, de kizárólag Ön a felelős azokért a saját személyes adataiért, amelyeket nem mi gyűjtünk, és nem mi kérünk, hanem önszántából ad meg. Az azonosításra alkalmatlanná tett személyes adatokra már nem vonatkozik a jelen Adatvédelmi szabályzat, és azokat mi és szolgáltatóink (lentebb meghatározva) nem személyes adatként kezelhetünk, és azokat úgy használhatjuk, hogy Ön felé velük kapcsolatban kötelezettségünk nem keletkezik, kivéve a vonatkozó törvények rendelkezései szerint.

Szolgáltatásaink használatához automatikusan gyűjtött információk Mi és szolgáltatóink információkat gyűjtünk az Ön által használt Szolgáltatásokról, és hogy hogyan használja azokat. Bizonyos információkat automatikusan gyűjtünk az Ön eszközén keresztül, ilyen például az IP-cím; az eszköz azonosítója, Ad azonosító, a böngésző típusa; az operációs rendszer jellemzői; Szolgáltatásaink Ön általi használatára vonatkozó információk; és a hálózathoz csatlakozó hardveradatok (például számítógép vagy mobil eszköz) („Használati adatok”). Amennyiben a Használati adatok a vonatkozó jogszabályok szerint személyes adatoknak minősülnek, vagy van köztük személyes adat is, a jelen Adatvédelmi szabályzat értelmében azokat személyes adatként kezeljük.
Mi és a szolgáltatóink többek között a következő módszerekkel gyűjthetjük a Használati adatokat:
 • Naplóadatok: Információt gyűjtünk a Szolgáltatások Ön általi használatáról, ilyenek az IP cím, a böngésző típusa, az Internet szolgáltató, a hivatkozott/kilépő oldalak, az operációs rendszer, a böngészője vagy fiókja egyedi azonosítására alkalmas sütik és vonatkozó adatok, és azok tárolása naplófájlokban.
 • Sütik és más követési technológiák használatával gyűjtött információ: Mi és szolgáltatóink sütiket vagy más követési technológiákat használhatnak („Követési technológiák”) a Szolgáltatásaink használata során szerzett információkat összegyűjthetik és tárolhatják, beleértve az Ön böngészési és vásárlási szokásait. További információkat talál arról, hogyan használjuk a sütiket és más követési technológiákat, valamint azok lemondásáról a következő helyen: Sütik használatára vonatkozó szabályzat.
Értesítést küldünk a nyomkövetési technológiák használatáról, és a velük kapcsolatos lehetőségeiről, melyek magyarázatát a 13. Szakaszban találja, így azokról jól informált döntést tud hozni.         

Más forrásból gyűjtött személyes adatok
Más forrásból is megkaphatjuk személyes adatait, mint például nyilvános adatbázisokból, közös marketing partnerektől, közösségi média platformoktól, és ezeket társíthatjuk az Önről gyűjtött adatokkal. A társított személyes adatokat személyes adatként kezeljük, abban a mértékben, ahogy azok a harmadik féltől származó információt és a közvetlenül Öntől, általunk gyűjtött személyes adatokat tartalmazzák. Nem vagyunk felelősek a harmadik felektől vagy harmadik fél gyakorlata szerint gyűjtött információk pontosságáért.

3. HOGYAN HASZNÁLJUK AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT ADATOKAT Mi és szolgáltatóink az Önről gyűjtött adatokat a következő célokra használhatjuk:
 • Szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és fejlesztésére, új szolgáltatások kifejlesztésére, valamint az Arrow és felhasználóink védelmére;
 • Online vásárlói élménye segítésére, kezelésére, személyre szabására és fejlesztésére;
 • Kérdései megválaszolására és kérései teljesítésére, mint például hírlevelek, brosúrák, katalógusok és e-mailek küldésére vonatkozó kérései;
 • Üzleti céljainkra, mint például az adatok elemzése, auditok, csalás-figyelés és megelőzés, Szolgáltatásaink javítása, fejlesztése, vagy módosítása, használati trendek azonosítása, valamint üzleti tevékenységeink működtetése és bővítése; és
 • Reklámok küldése Önnek, valamint Önnel való kommunikáció a termékekről, szolgáltatásokról, ajánlatokról, akciókról, jutalmakról és eseményekről, amelyekről úgy gondoljuk, érdekesek lehetnek az Ön számára (további információt talál a 13. Szakaszban a közlemények kezeléséről)
Marketing célok
 • Ha Ön az Egyesült Államok területén felhasználó, felhasználhatjuk személyes adatait, direkt marketing céljából. Ha Ön az Egyesült Államok területén kívüli felhasználó, nem használjuk személyes adatait közvetlen marketing célokra, kivéve az Ön kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben Ön az Egyesült Államok területén kívüli felhasználó, lehetősége van a direkt marketing célok letiltására, és ingyenesen kérhet minket, hogy a továbbiakban ne használjuk adatait direkt marketing célra.

4. HOGYAN OSZTJUK MEG AZ ADATOKAT           
Megbízottaink, kereskedőink, tanácsadóink, marketing szolgáltatóink és más szolgáltatók (együttesen „Szolgáltatók”) megkaphatják, vagy hozzáférést kaphatnak az Ön adataihoz, beleértve a személyes adatokat, és a Használati adatokat, az Önnel kapcsolatban végzett munkájuk során. Ezek a Szolgáltatók lehetnek olyan országban, amely nem a lakóhelye szerinti ország. Ezen Szolgáltatók számára tilos az Ön személyes adatainak a támogatási céltól eltérő bármilyen más célra való felhasználása, habár engedélyezhetjük az azonosításra alkalmatlan, vagy az összesített adatok használatát, amelyek Önt vagy a Szolgáltatások más felhasználóját személyesen nem azonosítják (például összesíthetjük a személyes adatokat, hogy megtudjuk, felhasználóink mekkora százaléka lakik egy bizonyos irányítószám alatt). A következők szerint is megoszthatunk Önről adatokat:
 • Szükség szerint a következő célokra: (a)  jogi eljárások betartása érdekében; (b) állami és kormányzati hatóságok – beleértve az Ön lakóhelyén kívüli ország állami és kormányzati hatóságait – kéréseire adott válaszok során, a nemzetbiztonsági vagy a bűnüldözés követelményeinek megfelelően; (c) általános szerződési feltételeink betartatása érdekében; (d) műveleteink, jogaink,adataink, biztonságunk, vagy tulajdonunk védelme érdekében, és ugyanezek védelme az Ön és mások vonatkozásában; és (e) a számunkra rendelkezésre álló jogorvoslatok érvényesítése érdekében, illetve az esetleges minket érintő károk csökkentése érdekében;
 • Társult vállalkozásainkkal belső üzleti célokra. Például az Ön megrendeléseinek feldolgozására, kérelmei teljesítésére, ügyfélszolgálat biztosítására és termékeink fejlesztésére;
 • Leányvállalatainkkal, társult vállalatainkkal, üzleti partnereinkkel és más harmadik felekkel azok saját üzleti céljaira. Például azok termékei és szolgáltatásai minőségének javítása érdekében; és
 • Harmadik féllel átszervezési tárgyalásokkal, összeolvadással, eladással, közös vállalkozással, megbízással, átruházással vagy hasonlókkal kapcsolatban, vagy azok során, melyek érinthetik az üzletünk, eszközeink vagy részvényeink egészét, vagy bármely részét (beleértve az esetleges csőd vagy hasonló eljárásokat).                Amennyiben az Arrow harmadik fél szolgáltatókat alkalmaz és ezeknek a szolgáltatóknak továbbítja a Dolgozói személyes adatokat, mert azok szükségesek szolgáltatásaik nyújtása céljából, az Arrow biztosítja, hogy ezek a szolgáltatók a személyes adatok védelmét a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően biztosítják és adott esetben a felelősséget vállal azért, hogy az ilyen harmadik felek az uniós személyek személyes adatait oly módon kezeljék, amely megfelel az alábbiakban részletezett Adatvédelmi pajzs alapelveinek (lásd a lenti 13. szakaszt).
   
Összesített információ
A fentiek korlátozása nélkül, saját belátásunk szerint bármilyen célból megoszthatjuk az összesített adatokat, amelyek az Ön azonosítására nem alkalmasak, vagy azonosításra alkalmatlan adatokat tartalmaznak, harmadik féllel, vagy társult vállalatokkal.

Adatok marketing célú megosztása
Ha Ön az Egyesült Államok területén felhasználó, megoszthatjuk személyes adatait harmadik felekkel direkt marketing céljából. A kaliforniai lakosok további jogokkal rendelkeznek, amelyeket a 14. Szakasz tartalmaz. Ha Ön az Egyesült Államok területén kívüli felhasználó, nem osztjuk meg személyes adatait közvetlen marketing célokra, kivéve az Ön kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben Ön az Egyesült Államok területén kívüli felhasználó, lehetősége van a direkt marketing célok letiltására, és ingyenesen kérhet minket, hogy a továbbiakban ne használjuk adatait direkt marketing célra.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Szolgáltatásaink használatával elfogadja, hogy személyes adatait és Használati adatait megoszthassuk, a jelen szakaszban leírtak szerint.

5. NYEREMÉNYJÁTÉKOK, VETÉLKEDŐK ÉS PROMÓCIÓK
Kínálhatunk, nyereményjátékokat, vetélkedőket, és egyéb promóciókat, (mindegyik, mint „Promóció”), melyek lehetnek közösen szponzoráltak, vagy lehetnek harmadik felek által kínáltak, és ezek során szükség lehet személyes adatok megadására. Amennyiben Ön önként vesz részt valamely Promócióban, személyes adatait adminisztratív célokra megkaphatják harmadik felek, a törvény által előírtaknak megfelelően (pl. nyertesek listáján). Ha részt vesz valamely Promócióban, azzal elfogadja az arra a Promócióra vonatkozó hivatalos szabályokat, és – amennyiben azt az alkalmazandó jog nem tiltja – engedélyezi a szponzornak és/vagy más feleknek neve, hangja és/vagy hasonlók használatát azok reklám vagy marketing anyagaiban.

6. AZ ÖN ÁLTAL NYILVÁNOSAN VAGY MÁSOK SZÁMÁRA KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓ
A Szolgáltatások lehetővé tehetik az Ön számára, hogy írásban tartalmat osszon meg, felhasználói profilokat, hang- és vizuális felvételeket, számítógépes grafikát, képeket, adatokat vagy egyéb tartalmat, beleértve a személyes adatokat (együttesen „Felhasználói tartalom”). Amennyiben Szolgáltatásaink bármely nyilvános területén saját döntésében Felhasználói tartalmat oszt meg, ez a Felhasználói tartalom nyilvánosnak tekinthető, és bárki hozzáférhet – így mi is – és azokra a jelen Adatvédelmi szabályzat nem vonatkozik, valamint a törvény által megengedett legteljesebb mértékben felhasználható. Javasoljuk, legyenek óvatos, amikor döntést hoz arról, hogy mit oszt meg az ilyen nyilvános helyeken. A kaliforniai kiskorúak olvassák el 11. szakaszt, amelyben információt találnak bizonyos megosztott tartalmak eltávolításáról.

7. HARMADIK FÉL ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK
Szolgáltatásaink tartalmazhatnak hiperhivatkozásokat harmadik fél által üzemeltetett honlapokhoz, platformokhoz, helyekhez, vagy szolgáltatásokhoz („Harmadik fél szolgáltatása(i)”). A Harmadik fél által nyújtott szolgáltatások saját sütiket, adatgyűjtő jeleket és más követési technológiákat használnak az Önre vonatkozó adatok független gyűjtése során, és személyes adatokat is kérhetnek Öntől. A Szolgáltatások bizonyos funkciói engedélyezik az Ön által a Szolgáltatások és a harmadik felek között kezdeményezett kapcsolatokat, ilyenek a harmadik felek közösségi hálózatai („Közösségi funkciók“). A közösségi funkciók példái: tartalmaink véleményezése a „tetszik“ vagy a „megosztás“ gombbal, illetve Szolgáltatásaink más módon való kapcsolása harmadik félhez. Ha használja a közösségi funkciókat, és esetleg más harmadik fél szolgáltatásait, az Ön által megosztott vagy elérhetővé tett információ nyilvánosan megjelenhet a Szolgáltatásaink között, vagy az Ön által használt harmadik fél szolgáltatása is megjelenítheti. Hasonlóképpen, ha egy harmadik fél olyan szolgáltatásán tesz közzé tartalmat, amely a mi Szolgáltatásainkra hivatkozik (például az Arrowra utaló hashtag használatával tweet vagy státusz frissítés során) akkor az Ön által közzétett tartalom a mi Szolgáltatásainkkal kapcsolatban is használható. Mindezeken túl, az Arrow és a harmadik fél egyaránt hozzáférhet bizonyos Önre vonatkozó információkhoz, és hogy hogyan használja Szolgáltatásainkat és a harmadik fél szolgáltatásait. A társított személyes adatokat a jelen Adatvédelmi szabályzatnak megfelelően személyes adatként kezeljük, abban a mértékben, ahogy azok a harmadik fél szolgáltatásaitól származó információt és a közvetlenül Öntől, általunk a Szolgáltatásaink útján gyűjtött személyes adatokat tartalmazzák.

Harmadik fél felelőssége
A harmadik fél által gyűjtött és tárolt információkra azok saját adatvédelmi gyakorlata vonatkozik, beleértve, hogy továbbra is megosztják-e velünk az adatokat, mely típusú adatokat osztanak meg, és hogy Önnek milyen választási lehetőségei vannak abban, hogy mi látható a harmadik fél szolgáltatásokon. Nem vagyunk felelősek semely más szervezet adatgyűjtésre, felhasználásra és közzétételre vonatkozó szabályzataiért és gyakorlataiért (beleértve az adatvédelmi gyakorlatokat), és ebbe beletartoznak az Ön által más szervezetekkel megosztott személyes adatok, amelyeket a mi közösségi média oldalainkon, vagy azok kapcsán oszt meg. Nem vállalunk felelősséget harmadik felek szabályzataiért, üzleti gyakorlatáért, vagy harmadik fél szolgáltatásaiért, és javasoljuk, hogy ismerje meg és olvassa el azok adatvédelmi szabályzatát és használati feltételeit.

8. HIRDETÉSI, ELEMZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT ONLINE NYOMON KÖVETÉS
Harmadik fél reklámcégeket alkalmazhatunk a Szolgáltatások és/vagy Harmadik fél szolgáltatások nevünkben való hirdetésére, elemzési szolgáltatások nyújtására a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban, a hirdetések hatékonyságának mérésére és a harmadik fél szolgáltatások tartalmának elemzésére.  Továbbá részt vehetünk olyan online hirdetési hálózatokban, amelyek Szolgáltatásaink látogatói számára megfelelő hirdetéseket jelenítenek meg – Szolgáltatásainkról, harmadik fél szolgáltatásairól és ezekkel kapcsolatban – amelyek azok érdeklődésének megfelelők a Szolgáltatások és a harmadik fél szolgáltatások böngészéséből adódóan. Ezek a szervezetek használhatnak sütiket és egyéb nyomkövetési technológiákat, melyek automatikusan gyűjtenek adatokat Önről és tevékenységeiről, mint például hogy készülékéhez egyedi azonosítót regisztrál és azt online tevékenységéhez kapcsolja szolgáltatásaink igénybe vétele során. Ezt az információt felhasználhatjuk az adatok elemzésére és követésére annak érdekében, hogy bizonyos tartalmak népszerűségét megítélhessük, hogy érdeklődésének megfelelő  hirdetéseket és tartalmat bocsáthassunk rendelkezésére a Szolgáltatások és a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások kapcsán, valamint hogy jobban megértsük online tevékenységét.

Online viselkedés-alapú reklámozás
A Szolgáltatások és bizonyos harmadik fél által nyújtott szolgáltatások böngészésével kapcsolatos szokásaira vonatkozó egyes adatokat összegyűjthetjük, és átadhatjuk harmadik feleknek, mely alapján azok reklámokat és/vagy egyéb tartalmat juttatnak el Önhöz a Szolgáltatásokkal és bizonyos harmadik fél által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az Arrow is kaphat adatokat olyan harmadik felek szolgáltatásaitól, amelyeket Ön meglátogatott, és marketing célokra használhatja azokat – ezt a gyakorlatot gyakran „újracélzásnak“, „érdeklődés-alapú reklámozásnak“, vagy „online viselkedés-alapú reklámozásnak“ nevezik.

Harmadik felek
Nem vagyunk felelősek a hirdetésekhez, analitikai szolgáltatásokhoz és hasonló követési tevékenységekhez kapcsolódó harmadik felek vagy harmadik fél szolgáltatások tevékenységéért. Javasoljuk, hogy olvassa el azok adatvédelmi szabályzatát, gyakorlataikra vonatkozó tájékoztatóikat, és olvassa el a 13. szakaszt, amely tartalmazza lehetőségeit, amelyek az Ön rendelkezésére állhatnak.  A böngészőjében beállíthatja, hogy automatikusan továbbítja a „Nyomkövetés letiltása” jelet a meglátogatott online szolgáltatások esetén. Ne feledje, hogy az iparág részvevői között nincs arra vonatkozó megállapodás, hogy a „Nyomkövetés letiltása“ ebben az összefüggésben mit jelent. Mint sok más online szolgáltatás, jelenleg mi sem változtatjuk meg gyakorlatunkat, ha „Nyomkövetés letiltása“ jelzést kapunk egy látogató böngészőjétől. A nyomkövetés letiltásával kapcsolatban itt talál információt: http://www.allaboutdnt.com.

9. ADATBIZTONSÁG
Arra törekszünk, hogy ésszerű intézkedések segítségével védjük adatait az elvesztés, lopás, visszaélés, jogosulatlan hozzáférés, közzététel, megváltoztatás és megsemmisítés ellen. Ezen túlmenően, az Arrow nem tárolja személyes adatait a jelen szabályzatban meghatározott célok teljesítéséhez szükségesnél hosszabb ideig. Sajnos nincs olyan adatátviteli vagy tároló rendszer, amely teljes biztonságot nyújt, így mi sem tudjuk garantálni a Szolgáltatásaink során Önről gyűjtött adatok teljes biztonságát. Az Ön személyes adatait az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, és Hongkongban található szervereken tároljuk, és azokat harmadik fél szolgáltató segítségével tartjuk fenn.

10. NEMZETKÖZI ADATÁTVITEL
Az Európai Unióból érkezett személyes adatok gyűjtése, felhasználása és megőrzése tekintetében az Arrow megfelel az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium és az Európai Bizottság által kialakított EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszerének. Az Arrow Electronics, Inc. Amerikai székhelyű vállalat, amely úgy döntött, hogy önként megfelel az EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszerének, és aláveti magát a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság vizsgálati és felügyeleti jogkörének. Az Arrow vállalja az Adatvédelmi pajzs következő elvei betartásának évenkénti felülvizsgálatát: értesítés, választás, adattovábbítás megbízhatósága, adatbiztonság, adatok sértetlensége és célhoz kötöttsége, adatokhoz való hozzáférés, mentesítés, végrehajtás és felelősség. Az Adatvédelmi pajzs tanúsítványunkon feltüntetett minden US gazdálkodó szervezet és leányvállalat megfelel az Adatvédelmi pajzs alapelveinek. Ha többet szeretne tudni az EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszerről, látogassa meg a következő oldalt: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Az Arrow tanúsítványának megtekintéséhez látogassa meg a következő oldalt: https://www.privacyshield.gov/list.

Az Egyesült Államokban bejegyzett vállalat vagyunk, így az Egyesült Államokban gyűjtött adatokra az Egyesült Államok törvényei érvényesek. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül veszi igénybe a Szolgáltatásokat, kérjük, vegye figyelembe, hogy a Szolgáltatásokon keresztül összegyűjtött információkat lehet, hogy az Egyesült Államokba fogják átküldeni, illetve ott feldolgozni, tárolni és felhasználni. Lehetséges a személyes adatokat olyan joghatósági területre is átküldeni, majd ott feldolgozni, tárolni és felhasználni, ahol társult vállalataink, vagy szolgáltatóink vannak. Ezeken a joghatósági területeken az adatvédelmi törvények eltérhetnek a lakhelyén alkalmazottaktól. Ezért, amennyiben használja a Szolgáltatásokat, vagy megad bármely információt, azzal Ön beleegyezik abba, hogy az Önre vonatkozó információt, beleértve a személyes adatokat, ezekbe vagy ezekből a joghatósági területekből átadhatók legyenek, valamint ott azokat kezelhessék, felhasználhassák, megoszthassák és tárolhassák, a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.

11. GYERMEKEK ADATAINAK VÉDELME
Szolgáltatásainkat nem gyerekeknek szánjuk, és nem célozzák meg a tizenhárom (13) évnél fiatalabb gyermekeket. Amennyiben Ön tizenhárom (13) évnél fiatalabb gyermek, nem használhatja a Szolgáltatásokat és ne küldjön számunkra semmilyen információt magáról a Szolgáltatásokon keresztül.

COPPA                                                                                      
Tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 13 éven aluli gyermekekről, és amennyiben tudomásunkra jut, hogy 13 éven aluli felhasználótól kaptunk információt, azokat az adatokat a gyermekekről szóló online adatvédelmi törvény értelmében töröljük (Children’s Online Privacy Protection Act „COPPA”). Ha Ön szülő vagy gondviselő, és úgy gondolja, hogy tizenhárom (13) éven aluli gyermeke személyes információt adott meg nekünk a COPPA szabályzatnak megfelelő hozzájárulás nélkül, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő e-mail címen: compliance@arrow.com.

Kalifornia                                                                                           
Azok a tizennyolc (18) éven aluli kaliforniai lakosok akik regisztráltak a Szolgáltatások használatára, és akik tartalmat, vagy információt tettek közzé a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérhetik azok eltávolítását, ha kapcsolatba lépnek velünk a következő e-mail címen: compliance@arrow.com, vagy levelet küldenek a következő címre: Arrow Electronics Inc., 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80111 (A jogtanácsos figyelmébe), és a levélbe belefoglalják annak részleteit, hol került közzétételre a tartalom, vagy az információ. Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a közzétett tartalmat eltávolítsuk a nyilvánosság elől, és a kiskorút ne lehessen azonosítani. Ez az eltávolítási folyamat nem teljes körű és nem biztosít teljes eltávolítást. Például előfordulhat, hogy valamely harmadik fél már máshol is közzétette, vagy archiválta a tartalmat olyan keresőmotorokkal és egyebekkel, amelyek fölött nem rendelkezünk.

12. ADATOK ELÉRÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA 
Az Arrow az Ön rendelkezésére bocsát olyan oldalakat, vagy más mechanizmusokat, amelyek használatával kijavíthatja, vagy frissítheti az Ön által nekünk megadott személyes adatokat.

HOZZÁFÉRÉSI JOGOK                                                                    
Azok a felhasználók, akik az Európai Unió, Szingapúr, Hong Kong, Japán, Új-Zéland, Mexikó, és Ausztrália területén laknak, hozzáférhetnek a személyes adataikhoz, és kérhetik azok kijavítását és/vagy törlését, valamint kifogásolhatják személyes adataiknak meghatározott célokra való felhasználását, a törvény által megengedett kivételek figyelembe vétele mellett. Ezek a felhasználók is jogosultak információt kérni a személyes adataik származásáról, a címzettekről vagy a címzettek kategóriáiról, akinek személyes adataikat továbbították, a személyes adataikat tárolásának jogcíméről, valamint arról, hogy a személyes adataikat milyen módon használták, vagy használhatták fel, illetve milyen módon tettük közzé a kérést megelőző egy éven belül. Amennyiben ilyen kérést szeretne küldeni, megteheti írásban a következő e-mail címre: compliance@arrow.com, vagy küldjön levelet ide: Arrow Electronics, Inc., 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80112 (A jogtanácsos: figyelmébe). A kérés végrehajtásához minden kérés esetén szükségünk lesz az Ön azonosítására. Az Ön és mások adatainak védelme érdekében még azelőtt szükséges az Ön azonosítása, mielőtt engedélyezzük az Ön számára az adatokhoz való hozzáférést, vagy mielőtt azt megváltoztatjuk. A kéréssel kapcsolatos válaszadásért nem számítunk fel díjat.

Módosítások és törlések
Igyekszünk mindent megtenni a kért változtatások végrehajtása érdekében a mindenkori aktív adatbázisunkban, a lehető legrövidebb időn belül (de a nyilvántartásban megtarthatjuk a korábbi információkat a vonatkozó törvények által megengedett mértékben). Kérjük, vegye figyelembe, hogy nem mindig teljesen lehetséges az adatbázisunkból eltávolítani, vagy kitörölni az összes adatát, vagy nyilvános közzétételét (a kaliforniai kiskorúakra vonatkozóan lásd a 11. szakaszt), és hogy adatnyomok maradhatnak a biztonsági mentésre használt tárolókon, vagy más okokból. Egy bizonyos ideig szintén megtarthatjuk a gyorsítótárban tárolt, vagy az archivált adatok másolatát.

13. LEHETŐSÉGEK: NYOMKÖVETÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS LEHETŐSÉGEK
Ha Ön az Egyesült Államokban felhasználó, kérjük, olvassa el Sütikre vonatkozó szabályzatot, amely megtalálható itt.

1. Általános követési technológiák
A normál sütiket általában le lehet tiltani, vagy el lehet távolítani a legtöbb böngészőben megtalálható eszközökkel, és bizonyos esetekben egyes beállítások kiválasztásával a jövőre nézve is blokkolhatók. A böngészők különböző funkciókat és lehetőségeket kínálnak, így előfordulhat, hogy külön-külön kell azokat beállítania. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha letiltja, vagy eltávolítja a sütiket, Szolgáltatásaink egyes részei lehet, hogy nem fognak működni, és amikor legközelebb meglátogatja Szolgáltatásainkat, a böngésző-alapú követési technológiák korlátozásának lehetősége az Ön böngészőjének beállításaitól és a korlátozásoktól fog függeni. Mobil alkalmazásaink esetén az alkalmazás eltávolításával tudja törölni az adatgyűjtést. Ugyanakkor élhet bizonyos adatvédelmi beállításokkal is, mint például a helymeghatározó szolgáltatások engedélyezése, vagy tiltása, ha megfelelően beállítja az engedélyeket a mobileszközén.

2. Analitika és érdeklődésen alapuló hirdetés.
Bizonyos vállalatok részt vehetnek a Digitális reklámszövetség (Digital Advertising Alliance – „DAA”) AdChoices programjában, és megjeleníthetik a Hirdetési választási lehetőséget az érdeklődésen alapuló hirdetések kiválasztásához; ez az ikon elvezeti a letiltás végrehajtására szolgáló eszközhöz, amely lehetővé teszi, hogy éljen bizonyos választási lehetőségeivel. További információt talál a DAA AdChoices Programról itt: http://www.youradchoices.com/ és a mobil alkalmazások elutasításáról:http://www.aboutads.info/appchoices. Ezenkívül bizonyos hirdetési hálózatok részt vehetnek a Network Advertising Initiative („NAI“ kezdeményezésben. A NAI kifejlesztett egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy letiltsanak bizonyos célzott reklámokat, melyeket a NAI tagok hirdetési hálózata szállít. További információ a célzott hirdetések elutasításáról, vagy a NAI eszköz használatáról itt található: http://www.networkadvertising.org/choices/. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasított bizonyos célzott hirdetéseket, akkor is továbbra kapni fogja a nem célzott hirdetéseket. Nem vagyunk felelősek semely harmadik fél által biztosított letiltási lehetőség vagy program hatékonyságáért, illetve a programjaikra vonatkozó nyilatkozataik pontosságáért. Azonban támogatjuk az iparág 2009. évi Online viselkedés-alapú hirdetésekre vonatkozó önszabályozási elveit (http://www.iab.net/media/file/ven-principles-07-01-09.pdf). és elvárjuk, hogy az általunk közvetlenül alkalmazott hirdetési hálózatok, amelyek Önnek érdeklődés-alapú hirdetéseket biztosítanak, ugyanígy tegyenek, habár ezt nem tudjuk garantálni.

3. Kommunikáció.
Bármikor letilthatja a tőlünk érkező promóciós üzeneteket (e-mailek, szöveges üzenetek) (i) promóciós e-mailek esetén kövesse az e-mailben megadott utasításokat, kattintson a leiratkozás hivatkozásra, vagy jelentkezzen be fiókjába és változtassa meg az üzenetek beállításait; (ii) szöveges üzenetek esetén kövesse a tőlünk kapott szöveges üzenet utasításait a „STOP“ szóig. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a letiltás csak az aktuálisan használt e-mail címre vagy telefonszámra korlátozódik, és nem befolyásolja a későbbi előfizetéseket. Ha csak bizonyos kommunikációs csatornákat tilt le, más előfizetések tovább folytatódhatnak. Még abban az esetben is, ha nem kéri a promóciós üzeneteket, lehetséges, hogy – a vonatkozó törvény hatálya alatt – továbbra is küldünk Önnek nem promóciós célú üzeneteket, mint például a fiókjával, tranzakciókkal, szolgáltatással, vagy a folyamatban lévő üzleti kapcsolatokkal kapcsolatban.

4. Mobil alkalmazások.
Mobil alkalmazásaink küldhetnek Önnek figyelmeztetést, hangjelzést és ikont tartalmazó értesítéseket. Ezek a leküldéses értesítések vagy alkalmazáson belüli üzenetek egyaránt tartalmazhatnak üzemeltetésre vonatkozó és promóciós üzeneteket, melyek olyan termékekre, szolgáltatásokra, és ajánlatokra vonatkoznak, amelyek érdekelhetik Önt. Ezeket a Beállításokban lehet beállítani. Ugyanúgy, mint az e-mailek esetén, még abban az esetben is, ha nem kéri a promóciós üzeneteket, lehetséges, hogy továbbra is küldünk Önnek nem promóciós célú leküldéses értesítéseket, mint például az alkalmazásokkal kapcsolatban, vagy a folyamatban lévő üzleti kapcsolatok miatt.

14. SZEMÉLYISÉGI JOGOK KALIFORNIÁBAN
A kaliforniai „Shine the Light“ törvény lehetővé teszi a kaliforniai felhasználók számára, hogy a bizonyos részleteket tudhassanak meg arról hogyan osztják meg harmadik felekkel adataikat, és egyes esetekben az említett harmadik felek társult vállalkozásaikkal és a társult vállalkozások saját direkt marketing céljaiból. Egyesült államokbeli felhasználóink esetében időnként úgy dönthetünk, hogy az Önről általunk a Szolgáltatások használata során gyűjtött bizonyos adatokat megosztunk harmadik felekkel, vagy azon harmadik felek társult vállalkozásaival, vagy a társult vállalkozások saját direkt marketing céljaira. Amennyiben Ön kaliforniai lakos, az ilyen jellegű jövőbeni megosztásokat letilthatja, ha kapcsolatba lép velünk itt: compliance@arrow.com, vagy levelet küld a következő címre: Arrow Electronics, Inc., 9201 East Dry Creek Road, Centennial, CO 80112 (A jogtanácsos figyelmébe). A kérelem első sorának tartalmaznia kell a „Kaliforniai személyiségi jogokkal kapcsolatos kérés” mondatot, és bele kell venni az ön nevét, címét, (utca, város, állam, és irányítószám). Felhívjuk figyelmét, hogy évente csak egy ügyfél egy kérésére vagyunk kötelesek válaszolni, és nem vagyunk kötelesek válaszolni azokra a kéréseire, amelyeket a megadott e-mail címtől, vagy postai címtől eltérő módon küld be.

15. SZEMÉLYISÉGI JOGOK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKON KÍVÜLI JOGRENDSZEREKBEN
Pontosság és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A jelen szabályzat értelmében az EU illetőségű személyek kérhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést az érvényes jogszabályok által meghatározott legteljesebb mértékben, a kérelmet benyújtó személy illetősége szerinti országban.  A fentieknek megfelelő személyek kérhetik a pontatlan, vagy az Adatvédelmi pajzs elveivel ellentétesen kezelt személyes adataik kijavítását, módosítását vagy törlését. Az Arrow az ésszerűség határain belül teljesíti ezeket a kéréseket, a törvény szerint előírt mértékben.

Az Egyesült Államokon kívüli felhasználók kérhetik, hogy adataikat ne használják fel marketing célokra. Tájékoztatjuk Önt (még adatainak gyűjtése előtt), ha ilyen célokra kívánjuk felhasználni személyes adatait, vagy azokat ilyen célból kívánjuk kiadni harmadik félnek. A fenti adatkezelés letiltásának jogát úgy gyakorolhatja, hogy az adatgyűjtés során használt űrlapon a megfelelő négyzetet bejelöli.

Bármikor gyakorolhatja ezt a jogát, ha kapcsolatba lép velünk: compliance@arrow.com vagy levelet küld a lenti 16. szakaszban felsorolt címek valamelyikére.

A hozzájárulás visszavonása
Az Egyesült Államokon kívüli felhasználóink is jogosultak a személyes adataik felhasználására és megosztására vonatkozó hozzájárulásuk visszavonására.  Azonban fontos megjegyezni, hogy bizonyos esetekben a kérés nem teljesíthető azonnal, vagy teljesen, mert lehetséges, hogy egy jogi kötelezettségünk szerint az Ön személyes adatait továbbra is használnunk kell. Ezen kívül vegye figyelembe, hogy bizonyos célokra adott hozzájárulásának visszavonása azt jelenti, hogy a továbbiakban nem tudjuk teljesíteni a kért szolgáltatásokat. Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ha kapcsolatba léphet velünk: compliance@arrow.com vagy levelet küld a lenti 16. Szakaszban felsorolt címek valamelyikére.

Elszámoltathatóság és tudakozódás
Bármely EU illetőségű személy, aki nem elégedett az EU – USA Adatvédelmi pajzs követelményeinek Arrow általi betartásával, kapcsolatba léphet az Arrow vállalattal, az ilyen panaszok megoldása érdekében a következő e-mail címen: compliance@arrow.com vagy küldhet levelet a lenti 16. Szakaszban leírt címre.  Amennyiben az EU illetőségű személy úgy véli, hogy panasza nem oldódott meg, és hajlandó először megbeszélés útján rendezni a vitát, megteheti a Nemzetközi Vitarendező Központ előtt, annak szabályai szerint, mielőtt választottbírósági, peres, vagy más vitarendezési eljárásra kerül sor. Az ilyen eljárásokat meghatározó szabályok, és valamint annak tudnivalói, hogyan lehet a panaszt ingyenesen benyújtani, itt találhatók:  http://info.adr.org/safeharbor/.

Bármely uniós személy, ha továbbra is elégedetlen, kapcsolatba léphet saját országa illetékes adatvédelmi hatóságával. Az Arrow vállalja, hogy az ilyen viták megoldása során együttműködik az EU megfelelő adatvédelmi hatóságaival és a Kereskedelmi Minisztériummal, és betartja azok szabályait.  Amennyiben az uniós személy továbbra is elégedetlen és már teljesítette az EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszer I. melléklete C fejezete szerinti választottbírósági követelményeket, a dolgozó az alábbiak szerinti EU-USA Adatvédelmi pajzs keretrendszer I. melléklete szerinti kötelező érvényű választottbírósági eljárást indíthat itt: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 
 
Amennyiben kérdése lenne az Adatvédelmi szabályzatunkkal kapcsolatban kérjük vegye fel
a kapcsolatot az Arrow ECS-el, a lap alján látható elérhetőségek egyikén.

A lenti, központi elérhetőségek  mellett az Arrow ECS Kft. munkatársai is szívesen segítenek az alábbi elérhetőségen:
gdpr.ecs.hu@arrow.com
  

arista_logo

Aruba_logo_png

Commvault logo

Fortinet logo

Huawei logo

IBM logo

IGEL logo

Ixia logo

McAfee logo

Microsoft Logo

nCipher Security logo

Oracle logo

RSA logo

SimpliVity logo

Splunk logo

Symantec logo

Tenable_logo_png

Thales logo

Trend Micro logo

Veeam logo

VMware logo